Voorbereidingsbijeenkomsten .

Aspirant-adoptieouders volgen bij de Stichting AdoptieVoorzieningen zes verplichte voorbereidingsbijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten is aspirant-adoptieouders in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken over het adopteren. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn opgebouwd rond een aantal thema's: de biologische ouders, de voorgeschiedenis van het kind, verlies en rouw, hechting, identiteit en loyaliteit en de wensen en grenzen ten aanzien van het te adopteren kind. Tijdens de bijeenkomsten is ruimschoots gelegenheid om met andere deelnemers van gedachten te wisselen. De bijeenkomsten worden begeleid door twee medewerkers van de Stichting Adoptievoorzieningen. De bijeenkomsten duren elk drie uur en vinden overdag plaats.


Eindelijk! Op 6 november 2006 een teken van leven in adoptieland. We werden uitgenodigd voor de VIA bijeenkomsten te Rotterdam. Onze VIA bestond uit 6 bijeenkomsten op de donderdagochtend van 22 februari 2007 t/m 19 april 2007