GezinsOnderzoek.

De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de minister van Justitie over het geven van de beginseltoestemming. Tijdens het gezinsonderzoek kijkt de Raad voor de Kinderbescherming naar de gezins- of leefsituatie en de wensen en beweegredenen om te adopteren. Doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de geschiktheid van de aanvragers om een adoptiekind op te voeden. Het gezinsonderzoek bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • Beoordeling van de ingevulde gezondheidsverklaring;
 • Beoordeling van de informatie van het Justitieel Documentatie Register (JDR);
 • Drie of vier gesprekken met de raadsonderzoeker, bij u thuis of op het kantoor van de Raad voor de Kinderbescherming;
 • Een of meerdere huisbezoeken door de raadsonderzoeker. Dit huisbezoek wordt gecombineerd met de gesprekken;
 • Uw levensverhaal op papier.
 • Afhankelijk van uw situatie kunnen daar de volgende onderdelen bijkomen:

 • Nadere informatie over uw gezondheid en uw psychische gesteldheid, bijvoorbeeld van uw behandelend arts of hulpverlener;
 • Informatie van derden, bijvoorbeeld van mensen uit uw sociale netwerk;
 • Afnemen van psychologische vragenlijsten.
 • Het rapport en het advies wordt met de aspirant-adoptieouders besproken. In de landen van herkomst wordt het gezinsrapport onder andere gebruikt om te bepalen welk gezin het meest geschikt is om een adoptiekind te plaatsen.

  Eindelijk! Op 6 november 2006 een teken van leven in adoptieland. We werden uitgenodigd voor de VIA bijeenkomsten te Rotterdam. Onze VIA bestond uit 6 bijeenkomsten op de donderdagochtend van 22 februari 2007 t/m 19 april 2007