Vergunninghouder.

In deze fase wordt gezocht naar de meest geschikte ouders voor een kind dat voor adoptie in aanmerking komt. De bemiddeling kan volledig gebeuren door een vergunninghouder. Vergunninghouders hanteren eigen richtlijnen en criteria voor bemiddeling en kunnen besluiten af te zien van bemiddeling. Redenen daarvoor zijn onder andere: het niet voldoen aan specifieke eisen van een land of het overschrijden van de leeftijdsgrenzen. Tijdens een intakegesprek worden mogelijkheden en wensen besproken.


Als vergunninghouder hebben wij voor de Nederlandse Adoptie Stichting gekozen. Kort gezegd de NAS. De NAS bestaat uit een clubje gepassioneerde adoptiefouders. Deze mensen kennen "de klappen van de zweep" het beste, ze hebben het hele adoptieproces immers zelf meegemaakt. Ik wil hiermee niet zeggen dat andere vergunninghouders niet betrokken zouden zijn, maar ons gevoel gaf aan om met de NAS in zee te gaan.