Het indienen van de aanvraag.

De adoptieprocedure begint met het indienen van een aanvraag bij het ministerie van justitie, tot verkrijging van een beginsteltoestemming voor het opnemen van een buitenlands kind ter adoptie. Bij aanmelding wordt een BKA-nummer verstrekt. BKA staat voor Buitenlands Kind ter Adoptie. Dit BKA-nummer bepaalt de volgorde van behandeling van de aanvragen. Als we aan de beurt zijn, ontvangen we een oproep voor deelname aan de algemene voorlichting (VIA).


Onze aanvraag is ingediend op 28 september 2005.
Ons BKA-nummer hebben wij op 4 oktober 2005 gekregen.

Lilypie Waiting to Adopt tickers