Hoe nu verder?

Met een niet geheel complete haitiaanse procedure en inmiddels al wel het kind thuis, verandert er dus het één en ander in de 'standaard procedure'. Daar Haiti geen verdragsland is, moet sowieso de Haitiaanse uitspraak omgezet worden naar nederlands recht. Normaliter zou dit na één jaar zorg voor het kind in nederland omgezet kunnen worden.


Wij zijn volgens de Haitiaanse wet officieel de ouders van Fritzline. Door het ontbreken van diverse documenten (liggen in het puin van de aarbeving) zijn wij voor de Nederlandse wet de verzorgers van Fritzline. Dat betekent dus voogdij aanvragen. Daar dit voor bijna alle kindjes in het vliegtuig geldt zal dit 'gezamelijk' worden aangevraagd door de Raad van de Kinderbescherming.


Onze procedure in Haiti eindigde op het moment dat alles voor de laatste keer gecontroleerd werd, zodat er een paspoort aangevraagd kon worden voor Fritzline. Dit is, door de aardbeving, helaas niet meer gebeurd. Alle kinderen hebben een 'laissez-passer' gekregen, waarmee ze wel (éénmalig) NL in konden reizen. Maar dit document zei weinig over de identiteit. Dit moest, op een later tijdstip, gecontroleerd worden bij de immigratiedienst.


Eigenlijk begrijpen we er allemaal niet zo veel meer van. We hebben besloten dat we ons maar laten leiden door de deskundigheid van de diverse instanties en een advocaat!